Kontaktní formulář

Zavoláme vám zpět

Křestní jméno
Příjmení
Kontaktní telefon *
+420
Hledat
  Kontaktní e-mail *
  Zpráva *
  Ochrana osobních údajů *

  Souhlasím se zpracováním vyplněných osobních údajů pouze pro účely vyřízení dotazu a pouze po nezbytně nutnou dobu. Jedinným zpracovatelem je Virus Lab s.r.o., IČ: 094 29 212.

  Jak může etický hacking zvýšit bezpečnost vaší společnosti

  Každý majitel podniku by měl znát silné a slabé stránky zavedených opatření kybernetické bezpečnosti. Je totiž nezbytné zjistit, jakou mají účinnost již zavedené strategie pro řešení případného narušení bezpečnosti dat, krádeže nebo pokusu o hackerský útok - pokud tedy takové strategie zavedné jsou. 


  Mnoho malých a středně velkých firem si myslí, že etický hacking je baštou pouze u velkých společností, korporací a bank - to ale již dávno není pravda. 


  Co je to etický hacking


  Etický hacking je přínosný pro identifikaci rizik, slabých míst a zranitelností v zařízeních, sítích, programech, aplikacích a dalších počítačových prostředcích, ale také k detekci hrozeb, ověření postupů a nastavených procesů kybernetické bezpečnosti v případě, že je podnik ohrožen - a to vše za pomocí různých testovacích a ověřovacích technik.


  Ano, víme - může to znít složitě, a ano, není to nic, co byste měli nechat na bedrech vašeho IT pracovníka, pokud tedy nemáte vlastní security tým, nebo svého speciálního "bezpečáka". Vůbec nejhorší bývá situace, pokud nemáte vlastní IT a o vše se vám stará jen externí pracovník.


  Níže uvádíme podrobný plán, týkající se pravidelné optimalizace protokolů kybernetické bezpečnosti s využitím etického hackingu, který by Vám mohl s touto problematikou pomoci.


  Posouzení kybernetické bezpečnosti


  Při provádění testování a hodnocení bezpečnosti ve firmách se doporučuje otestovat fungování a účinnost všech jednotlivých prvků, například otestovat účinnost brány firewall simulovaným útokem, spuštění speciálně upravených testovacích sad malwaru na koncových stanicích pro ověření účinnosti antivirového softwaru, nebo napodobení komplexního kybernetického útoku.


  Pokud jsou testovány konkrétní oblasti a funkce kontrolních mechanismů kybernetické bezpečnosti, můžete pak upravit a vyladit jejich výkonnost, zlepšit tak zabezpečení a zvýšit znalosti i povědomí pracovníků a zaměstnanců o daném slabém místě.


  S každým dalším dnem se kyberzločinci a hackeři přizpůsobují novým technologiím a učí se obranným strategiím, které podniky používají; proto proti těmto zločincům nikdy neexistuje univerzální a dlouho trvající obrana, která by se nemusela vyvíjet a držet krok se současnými trendy. Zkrátka co fungovalo před pěti lety dobře, nebude dnes již s největší pravděpodobností dostačující.


  Právě pravidelné testování účinnosti všech kontrolních mechanismů a identifikace nedostaků i reakcí na případný útok je klíčem k zachování bezpečnosti a ochrany vaší společnosti. Zkušený etický hacker vám pak může pomoci vyhodnotit stav kybernetické bezpečnosti prostřednictvím ověřených a na reálných základech založených scénářů, jako jsou následující:


  • Simulovaný phishingový útok s cílem získat přihašovací údaje do vašich systémů
  • Sken zranitelností služeb dostupných z internetu
  • Infiltrace do vašeho systému a následný test současného animalware řešení
  • Interní audit a revize stávajících procesů IT bezpečnosti
  • Penetrační testy interních i externích aplikací


  Red teaming


  Red teamingem (red team = útočníci ; blue tým = obránci) se rozumí takové strategie etického hackingu, které provádějí simulované kybernetické útoky na podniky a aplikace připomínající pokus profesionálního hackera. Tyto operace jsou více než jen testováním slabých míst systému jako při skenování zranitelností nebo penetračním testování, protože operace červeného týmu mohou trvat týdny a měsíce a snažit se využít všechny dostupné zdroje, i takové, na které se běžné nástroje nezaměřují.


  Tyto simulované kybernetické útoky jsou prováděny bez informování interních odborníků na kybernetickou bezpečnost nebo jiných zúčastněných stran, kteří se pak snaží odolat skutečnému útoku. Red teaming tak umožňuje posoudit obranný přístup a plány reakcí, který podnik přijal na ochranu před kybernetickými hrozbami a útoky. 


  Úloha poskytovatele služeb etického hackingu


  K otestování účinnosti systému je zapotřebí zkušený a profesionální etický hacker, který zná a umí využít zranitelnosti, běžné hrozby a obecné strategie prolomení, jimiž se řídí skuteční kyberzločinci.Takovým člověkem však běžná firma bohužel obvykle nedisponuje, celosvětově je nedostatek odborníků na kybernetickou bezpečnost a je po nich poptávka v řádech stovek tisíc pracovních míst. Nabízí se tedy možnost svěřit tuto úlohu specializovaným firmám, které řeší kybernetickou bezpečnost komlexně.


  Poskytovatelé služeb etického hackingu musí znát správné nástroje, které mají používat, znát bezpečné limity při zneužívání zranitelností i hranici, kterou již nemohou překročit, ale také mít povědomí o tom, jak fungují společnosti které testují a interní procesy v nich. A toto vše díky více než 20 letům zkušeností na poli kybernetické bezpečnosti splňujeme.


  Můžeme pro vaši společnost zajistit phishingové testy zaměstnanců, umíme oskenovat služby a systémy, které máte vystaveny do internetu, zda nejsou zranitelné, pomůžeme vám udělat s interní audit bezpečnosti a podle výsledků vám vybereme bezpečnostní řešení ušité na míru vašim potřebám. Nakonec vám pomůžeme se školením zaměstnanců i s vypracováním správných opatření a směrnic vedoucích k řešení případných problémů a posílení bezpečnosti vaší společnosti.


  Zaujalo Vás téma bezpečnosti?


  Sjednejte si nezávaznou schůzku s našimi konzultanty a my vám pomůžeme zlepšit nebo zlevnit bezpečnostní procesy a nástroje ve vaší společnosti. Stačí vyplnit formulář níže.

  Křestní jméno
  Příjmení
  Kontaktní telefon *
  +420
  Hledat
   Kontaktní e-mail *
   Zpráva *
   Ochrana osobních údajů *

   Souhlasím se zpracováním vyplněných osobních údajů pouze pro účely vyřízení dotazu a pouze po nezbytně nutnou dobu. Jedinným zpracovatelem je Virus Lab s.r.o., IČ: 094 29 212.